Yamazaki Kaidou


(actor)
1994. Night Head
1999. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Wafuku no shoujo (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2000) (TV)
2006. Yo nimo kimyouna monogatari, 15 shuunen no tokubetsu-hen: Imakiyo-san (TV)
2006. Jigoku shoujo (2006) (TV series)

other (not horror); *1
2005. Densha otoko(TV series) Eps.2
2005. Koi ni ochitara(TV series) Eps.8
2005. Kaien(TV series) Eps.5
2006. Machiben (TV series) Eps.2
2006. Junjou kirari(TV series) Eps.17
2006. Koumyouga-tsuji (TV series) Eps.8
2006. Dandori (YV serie) Eps.4
2006. My House(TV) 2006. Yo nimo kimyouna monogatari (TV) Eps.'Imakiyo-san'
2006. Madou senki Ryuukendou (TV series) semi-regular


Thanks for Information: Yamazaki kaidou sama (16 Jul 2006) *1