Fujimaki Jun


(actor)
1966. Daimajin (MAJIN, MONSTER OF TERROR)
1968. Youkai 100 monogatari
1979. Kaidan Oushuu adachigahara (TV)
1995. Gojira vs Desutoroia