Saji Kan


(writer)
1971. Onna no tsumetai te (TV)
1986. Mofuku no tsumatachi (TV)
1987. Mayonaka no tsumatachi (TV)
1988. Youjo densetsu '88

(story)
1986. Mofuku no tsumatachi (TV)