Mori Masayuki


(actor)
1950. Rashoumon (1950) (RASHOMON) 1953. Ugetsu monogatari (UGETSU)
New