Yamaguchi Nikki

1982~.
(actress)
1999. Gamera 3: Iris kakusei (GAMERA 3: REVENGE OF IRIS)
1999. Gakkou no kaidan: Haru no tatari special (TV)
2004. Hontoni atta kowai hanashi (2004) (TV series)