Kimura Keigo


(director)
1934. Tamagiku dourou (1934)
1938. Youma Shirataki hime
1949. Ooedo 7 henge

(writer)
1934. Tamagiku dourou (1934)

(story)
1934. Tamagiku dourou (1934)