Atou Kai

b.1946.
(actor)
1979. Yashagaike
1981. Mashou no natsu: Yotsuya kaidan yori
1986. Cyclops
2000. Another Heaven
2014. Nemuri-hime: Dream on dreamer