Sawamura Shirogorou


(actor)
1917. Mujina
1917. Edo 7 fushigi (1917)
1918. Akakabe daimyoujin
1918. 808 danuki (1918)
1920. Akakabe myoujin (1920)
1921. Yotsuya kaidan (1921)
1921. Edo 7 fushigi (1921)
1921. Ogasawara kitsune (1921)
1922. 9 bi no kitsune (1922)
1922. Arima no neko (1922)
1922. 808 danuki (1922)
1922. Oosaka-jou tenshu no kai
1922. Hachisuka no neko
1922. Fukagawa 7 fushigi
1923. Nabeshima no neko (1923)
1923. Yotsuya kaidan (1923)
1924. Shin Sarayashiki (1924)
1924. Ogasawara kitsune (1924)