Hoshi Yuriko

1943~.
(actress)
1964. Mosura tai Gojira (GODZILLA VS THE THING)
1964. 3 dai kaijuu chikyuu saidai no kessen (GHIDRAH, THE THREE-HEADED MONSTER)
1992. Gojira vs Mosura
2000. Gojira X Megagirasu: G shoumetsu sakusen