Kashiwabara Kanji

Besides, "Nanamagari sho sousa 1 gakari '99 (TV)" (1999).


(writer)
1994. Gojira vs Space Gojira
1999. Gojira 2000: Millennium
2000. Gojira X Megagirasu: G shoumetsu sakusen