Matsuzaka Keiko

b.1952
(actress)
1984. Satomi 8 ken den (1984) (LEGEND OF THE EIGHT SAMURAI)
2000. Sakuya: Youkai-den
2013. Garo: Soukoku no maryuu