Sakai Toshiya

b.1959.
(actor)
1992. Yo nimo kimyouna monogatari: Kani-kan (TV)
1998. Sweet Devil (TV series)
1998. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (1998) (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Eiga no tokubetsu-hen
2003-2006. Kaidan Shin-mimibukuro (TV Series)
2006. Yo nimo kimyouna monogatari, 15 shuunen no tokubetsu-hen: Imakiyo-san (TV)
2007. Shabake (TV)