Shirotani Mitsutoshi


(actor)
1989. Abunai hanashi: Mugen monogatari
1991. Taro! Tokyo makai taisen
1993. Kwaidan II (TV)