Mimura Wataru


(writer)
1993. Gojira vs Mekagojira
1999. Gojira 2000: Millennium
2000. Gojira X Megagirasu: G shoumetsu sakusen
2002. Gojira X Mekagojira
2004. Gojira Final Wars

(producer)
2003. Zone