Shelly Swenie


(actress)
1993. Gojira vs Mekagojira
1999. Gojira 2000: Millennium
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2000) (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: SMAP no tokubetsu-hen (TV)
2004. Ultra Q: Dark Fantasy (TV series)