Hoshi Mamoru


(director)
1989. Kimyouna dekigoto (TV series)
1990. Yo nimo kimyouna monogatari: Uwasa no Makio (TV)
1990. Yo nimo kimyouna monogatari: Akuma no game soft (TV)
1990. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen: Zettai iya! (TV)
1991. Yo nimo kimyouna monogatari, Fuyu no tokubetsu-hen: Fukushuu club (TV)
1991. Yo nimo kimyouna monogatari: Prisoner (TV)
1991. Yo nimo kimyouna monogatari, Fuyu no tokubetsu-hen: Oushou (TV)
1997. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Nozomi no yume (TV)
1998. Yo nimo kimyouna monogatari: '98 haru no tokubetsu-hen (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Eiga no tokubetsu-hen
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: SMAP no tokubetsu-hen (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2001) (TV)
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2001) (TV)
2007. Yo nimo kimyouna monogatari, Haru no tokubetsu-hen: Virtual memory (TV)

(writer)
1997. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Nozomi no yume (TV)
1998. Yo nimo kimyouna monogatari: '98 haru no tokubetsu-hen (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Eiga no tokubetsu-hen

(story)
2006. Yo nimo kimyouna monogatari, 15 shuunen no tokubetsu-hen: short stories (TV)