Yada Akiko

b.1978.
(actress)
1999. Ring: Saishuu-shou (TV Series) ... Takano Mai
1999. Rasen (TV series) ... Takano Mai
2000. Cross Fire
2000. Saimin (TV series)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2000) (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Eiga no tokubetsu-hen
2001. Yo nimo kimyouna monogatari: SMAP no tokubetsu-hen (TV)
2003. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: Perfect couple (TV)