Kawai Michiko

b.1968.
(actress)
1991. Taro! Tokyo makai taisen
1991. Occult Kanpei (TV)
1992. Insmus wo oou kage (TV)
1997. Gensou Midnight (TV series) "Iwazuni oite"
1998. Y shi no rinjin (1998) (TV)
2004. Hontoni atta kowai hanashi (2004) (TV series)