Wada Takuya


(director)
1994. Jyuushin Thunder Lyger: Ikari no raimei (VIDEO)
1996. Dragon Blue

(writer)
1994. Jyuushin Thunder Lyger: Ikari no raimei (VIDEO)

(story)
1994. Jyuushin Thunder Lyger: Ikari no raimei (VIDEO)

(actor)
1994. Jyuushin Thunder Lyger: Ikari no raimei (VIDEO)

(other) ... SFX
1997. Parasite Eve
1998. Ring (1998)
1998. Rasen
1998. Yo nimo kimyouna monogatari: '98 haru no tokubetsu-hen (TV)
1998. Smart Monsters (TV series)
1999. Ring 2
1999. Saimin (HYPNOSIS)
1999. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1999) (TV)
2000. Hakkyousuru Kuchibiru
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2000) (TV)
2000. Yo nimo kimyouna monogatari: Eiga no tokubetsu-hen