Makino Shouzou

1878-1929. He is called 'Father of Japanese Movies'. He released numerous movies, which monsters, samurais, ninjas appeared, at the dawn of Japanese movie's history. Though his movies was received with wild enthusiasm by most spectator, most critic attacked him that there are no theme in his movies. But Mr.Makino 's policy is: "First is story, second is contrast, third is action". Of course, he wanted to make entertainment movies.

cf. Nagato Hiroyuki (grandson), Tsugawa Masahiko (grandson)


(director)
1912. 9 bi no kitsune (1912)
1912. Yotsuya kaidan (1912)
1913. 8 ken den (1913)
1913. Nochi no 8 ken den
1913. Yoshiwara kaidan: Kozakura Chouji
1914. 808 danuki (1914)(I)
1914. Asamagadake
1914. Banchou Sarayashiki (1914)
1914. Botan dourou (1914)
1914. Fune yuurei
1914. Heike no youma
1914. Heike gani
1914. Honsho 7 fushigi (1914)
1914. Hanawa no Tarou: Isshin Tasuke youkai taiji
1914. Kamakura denchuu neko soudou
1914. Ogasawara kitsune (1914) (Ogasawara soudou)
1914. Okazaki no neko
1914. Kitsune soudou
1914. San'ou no bakeneko
1914. Yoshiwara kaidan: Tefuri bouzu
1914. Muromachi goten 100 kai den
1914. Tsuchi gumo
1914. Matsuyama soudou (Tanuki soudou)
1914. 808 danuki (1914)(II)
1915. Kaiso den (1915)
1916. Bake-ichou (Kaizaka bake-ichou)
1917. Saga no yozakura (1917)
1920. Tengu yawa
1923. Ogasawara kitsune (1923)